Etikettarkiv: sjövägen till Deje

Forshaga Kanal – Värd att bevara #blogg100/37

Forshaga kanal mars 2017

”Forshaga Kanal, värd att bevara.” Så sa vi hösten 2015 när det blev känt att Forshaga kanal riskerade att försvinna. Och så säger vi också i dag när vi fått besked att Fortums bygglovsansökan för att bygga ut sin fiskodling innebär att kanalen förblir kvar.

Klarälven är sedan urminnes tid den livgivande kroppspulsådern genom det värmländska landskapet. Kring den byggdes hyttor och kraftverk. På den färdades gods och människor. Men det krävdes att lasten drogs landvägen för att passera alla forsar och vattenfall. Tanken om en kanal och sluss förbi fallen i Forshaga och Deje föddes tidigt. Med en sådan skulle man kunna nå havet utan dyr omlastning. Och även om det tog tid så öppnades Forshaga kanal till slut 1868. Då blev äntligen de gamla planerna på att kanalisera och bygga slussar förbi fallen i Forshaga verklighet.

Efter en guldålder under 1800-talet, minskade trafiken och den avlystes som farled. Och så småningom och när flottningen upphörde föll den allt mer i glömska. Men när planerna på dess ödeläggelse blev kända har många människor fått upp ögonen för det spännande och viktiga byggnadsverk som Forshaga kanal är. Man inser att den är värd att bevara. Det ledde till att vi bildade föreningen Forshaga Kanal.

Efter de synpunkter som kommit fram och den dialog som förts med statliga och kommunala myndigheter har Fortum beslutat att utveckla sin fiskodling utan att vilja lägga igen kanalen. Det är vi tacksamma för. Det ger möjlighet för oss och framtida generationer att kunna ta vara på Forshaga Kanal.

Värd att bevara värd att utveckla.

Vad händer nu? Svaret på den frågan är inte givet.  Svaret är att det är upp till alla oss som tycker att kanalen är värd att bevara.

På 1970-talet talades det på fullt allvar om att lägga igen Göta Kanal. I dag är den Sveriges största turistmål och tillika en av de största svenska filmsuccéerna. Det hade aldrig Balzar von Platen kunnat föreställa sig i sin vildaste fantasi.

På samma sätt är det med Forshaga Kanal. Nils Ericsson och David Lillienhök byggde en kanal för transporter av människor och varor längs Klarälven. Men de byggde också Forshaga Kanal till att bli en del av vårt kulturarv, och hur vi vårdar det är allas vårt ansvar, för Forshaga Kanal är värd att bevara och utveckla.

Läs mer på:

http://blogg.lustbat.se/tag/sjovagen-till-deje

och följ Forshaga Kanals FB. grupp.
https://www.facebook.com/groups/1493658924273111/?fref=ts

 

 

Vid gravens rand – Sjövägen till Deje IV

#blogg100/80  I dag tar Lustbåt med dig till gravens rand. Vi står vid kanten av klippan och tittar ned i det stilla svarta vattnet och funderar över vad som kunde blivit här. Sen funderar vi över varför Kanalgatan  i Deje heter just Kanalgatan.

 

Längst till vänster syns Gravens rand

Graven i Deje

Men låt oss inte göra saker värre än de är.  Låt oss ta det från början. Först en kik på Kartan.

Kartan föreställer som alla ser det lilla samhället Deje, beläget vid Klarälven cirka tre mil norr om Karlstad.

Klarälven har alltid varit en viktig transportled. Däremot var forsarna i älven besvärliga att forcera.  Efter mycket utredande beslöts därför i mitten av 1800-talet att att två slussar skulle byggas. En Forshaga och en i Deje. Därmed skulle älven bli segelbar ända upp till Munkfors.  Arbetena inleddes men medan Forshagakana byggdes och togs i drift kom aldrig Deje kanal att färdigställas.

Byggkostnaderna drog i väg och när pengarna var slut avbröts arbete och en mindre järnväg kom att i stället att byggas förbi forsen. Men innan dess hade man faktiskt gjort omfattande arbete; grävt en kanal – grav som man sade –  nedströms fallet och sprängt ut en för  som var tänkt att bli slusskammaren.

Slusskammaren ligger vid sidan om fallen och kraftstationen och de flesta som kommer förbi tänker nog att den är byggd i anslutning till kraftverket.  Inte att det är en halvfärdig sluss.  Likaså är att  Kanalgatan som  ligger norr om slusskammaren förmodligen går just där det en gång var tänkt att kanalen skulle ha grävts.

För några år sedan skrev jag ett par blogginlägg om Forshaga kanal, läs dem i Myra(b)loggen:

Kanalgatan - där kanalen skulle ha gått?

Kanalgatan – där kanalen skulle ha gått?

Slusskammaren sedd från väster

Slusskammaren sedd från väster

slusskammaren från öster

slusskammaren från öster

WP_20150424_025

"Slussporten" mot söder.

”Slussporten” mot söder.

WP_20150424_031