Etikettarkiv: kanaler

Forshaga Kanal – Värd att bevara #blogg100/37

Forshaga kanal mars 2017

”Forshaga Kanal, värd att bevara.” Så sa vi hösten 2015 när det blev känt att Forshaga kanal riskerade att försvinna. Och så säger vi också i dag när vi fått besked att Fortums bygglovsansökan för att bygga ut sin fiskodling innebär att kanalen förblir kvar.

Klarälven är sedan urminnes tid den livgivande kroppspulsådern genom det värmländska landskapet. Kring den byggdes hyttor och kraftverk. På den färdades gods och människor. Men det krävdes att lasten drogs landvägen för att passera alla forsar och vattenfall. Tanken om en kanal och sluss förbi fallen i Forshaga och Deje föddes tidigt. Med en sådan skulle man kunna nå havet utan dyr omlastning. Och även om det tog tid så öppnades Forshaga kanal till slut 1868. Då blev äntligen de gamla planerna på att kanalisera och bygga slussar förbi fallen i Forshaga verklighet.

Efter en guldålder under 1800-talet, minskade trafiken och den avlystes som farled. Och så småningom och när flottningen upphörde föll den allt mer i glömska. Men när planerna på dess ödeläggelse blev kända har många människor fått upp ögonen för det spännande och viktiga byggnadsverk som Forshaga kanal är. Man inser att den är värd att bevara. Det ledde till att vi bildade föreningen Forshaga Kanal.

Efter de synpunkter som kommit fram och den dialog som förts med statliga och kommunala myndigheter har Fortum beslutat att utveckla sin fiskodling utan att vilja lägga igen kanalen. Det är vi tacksamma för. Det ger möjlighet för oss och framtida generationer att kunna ta vara på Forshaga Kanal.

Värd att bevara värd att utveckla.

Vad händer nu? Svaret på den frågan är inte givet.  Svaret är att det är upp till alla oss som tycker att kanalen är värd att bevara.

På 1970-talet talades det på fullt allvar om att lägga igen Göta Kanal. I dag är den Sveriges största turistmål och tillika en av de största svenska filmsuccéerna. Det hade aldrig Balzar von Platen kunnat föreställa sig i sin vildaste fantasi.

På samma sätt är det med Forshaga Kanal. Nils Ericsson och David Lillienhök byggde en kanal för transporter av människor och varor längs Klarälven. Men de byggde också Forshaga Kanal till att bli en del av vårt kulturarv, och hur vi vårdar det är allas vårt ansvar, för Forshaga Kanal är värd att bevara och utveckla.

Läs mer på:

http://blogg.lustbat.se/tag/sjovagen-till-deje

och följ Forshaga Kanals FB. grupp.
https://www.facebook.com/groups/1493658924273111/?fref=ts

 

 

Forshaga kanal – värd att bevara

#forshagakanalvärdattbevara I dag handlar Lustbåt så klart om Forshaga Kanal. I veckan skrev lokaltidningen NWT om Fortums planer på att fylla igen den gamla kanalen i samband med att man vill bygga en ny fiskodling i Forshaga.

Den gamla slussporten vid Forshaga kanal

Den gamla slussporten vid Forshaga kanal

Du som följt Lustbåt och tidigare Myr(b)loggen är säkert bekant med slussen och kanalen förbi fallen i Forshaga och därmed knapps förvånad av att Lustbåt har en annan åsikt.

Företaget har storstilade planer på att den nya fiskodlingen ska kunna bli ett besöksmål. Där ska besökarna kunna se den lax och öring som föds upp. Så långt är allt gott och väl. Men att det skulle ske på den gamla kanalens bekostnad vore väldigt olyckligt. Tvärt om borde det här vara två saker som kunde samverka för att bevara och utveckla den unika kulturhistoriska och maritima miljön som Forshaga kanal är.

För dig som vill häng på finns nu Facebook gruppen ”Forshaga kanal – värd att bevara”

Lustbåt upprepar sig inte så för dig som vill läsa mer följ länkarna.

Insändare om Forshaga kanal

Tidigare inlägg om Forshaga kanal hittar du här.

Kanalintyg

#blogg100/46 Nu är det klart. Mitt kanalintyg är tenterat och instämplat i den blå boken.  Europas inre vattenvägar ligger nu öppna för mig. Om det verkligen finns formella krav på att man som fritidsskeppare ska ha ett kanalintyg kan man väl fråga sig. Men att skepparen ska ha kunskap är ett oomkullrunkeligt faktum.

Jag gick min kurs på Medborgarskolan: Niohundra för en dag plus trehundra för prov och en Niohundra för en dags kurs och til det trehundra för prov  och stämpel kan kanske låta dyrt, men alla drömmar ha sitt pris. Så efter att ha tillbringat en söndag i en med tiden allt mer varm kurslokal kan jag nu luta mig tillbaka och vila ut och drömma om färder genom Europa.

Kanalintyg under FN.

Av tradition är floder och kanaler liksom vägnätet en angelägenhet för den egna nationen. Det betyder att det under lång tid var rent nationell lagstiftning som gällde på Europas floder. Därmed skiljer det sig från havet, som ju är internationellt och omfattas av internationella regler. Men med CEVNI har man via FN med  utgångspunkt fån de olika nationerna skapat ett gemensamt regelverk.

Till sist för dig som vill veta mer läs gärna detta inspirerande PM på danska.