Etikettarkiv: Götheborg

Götheborg aka SS ALU?

Majestätiskt gled Ostindiefararen Götheborg in i till kaj i Kristinehamn.  Vi hade hade kommit landvägen. Planen var egentligen att vi skulle tagit oss till Lusasken med vår egen båt, men  SMHI lovade att chansen för vindar över 10 sekundmeter var mer än 99 procent.

Ett litet barn frågade varför de hade två rattar på fartyget när vi var ombord och tittade på henne.

-För att vi ska kunna stå fyra man till rors om det blåser, svarade den unge rorsmannen glatt.

– Men det händer väl inte  så ofta, inflikade barnets far.

– I natt behövdes det i alla fall, blev svaret och han berättade att det varit halvstorm på färden över Vänern. Så även om det mojnat något fick vi därmed bekräftat att vi gjort ett klok val i att ta bilen för att se Götheborgs första stopp på årets Vänernatour

Götheborg och Christina af Bro med samma redare.

En båt som gjorde henne sällskap till kaj var Kristinehamns stolthet bjojorten Christina af Bro.  Hon är liksom Götheborg en replika av ett gammalt segelfartyg som betytt mycket för sin hemstad – bro är det gamla namnet på Kristinehamn. Och bojort var namnet på den typ av fartyg som seglade med järn från Bergslagen över Vänern till  Göteborg för  vidare frakt ut över världshaven.

Götheborg i Christinehamn

Götheborg i Christinehamn

Men det var inte bra på det sättet som det var en smula symboliskt att se de bägge skeppen. Götheborg och Christina af Bro har en annan historia gemensam.

När jag la ut en bild på Facebook var Vännen H. var snabb att påpeka att Götheborg aldrig hade kommit till om det inte varit för det engagemang och de pengar som satsats från dåvarande länsarbetsnämnden i  Göteborg och Bohuslän.  Jag replikerade att samma sak var fallet med Christina af Bro. Utan medel från Länsarbetsnämnden i Värmland hade det inte heller blivit någon bojort.

De bägge båtarna byggde i slutat av 1990-talet och var i mångt och mycket arbetsmarknadspolitiskaprojekt.  Visst var sponsorer och ideellt arbete viktig men utan de pengar som sköt till genom EU-projetk och  i form av  av betalning till de som var med och byggde hade det aldrig blivit några båtar.

Christina af Bro lotsar Götheborg i hamn

Christina af Bro lotsar Götheborg i hamn

På sitt sätt är de därmed inte bara monument över svunna tiders segelfartyg utan också över en epok i svensk nutidshistoria; 90-tals krisen. Och för många som då var arbetslösa betydde de att man fick något att göra. Något som lever vidare och som man i dag kan vara mycket stolt över.

Så då är frågan om samma sak gäller för de som utsatts för dagens etableringslotsar?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fotnot: ALU var en arbetsmarknadspolitisk insats som fanns mellan 1993 och 96.  Alltså före det att Götheborg och Christina af Bro byggdes, men det var snyggt i rubriken

 

Götheborg hamnade i dödvatten.

#Blogg100/22. I går noterade jag glatt att ostindiefararen Götheborg ämnar ta en tripp till Vänern i sommar.  Det fick mej att kolla lite på fartyget, men också på förlagen. Handelsskeppet med samma namn som byggdes på 1700 talet och som förliste i hamninloppet till Göteborg 1745 när hon nästan hemma med lots ombord oförklarligt gick på ett känt grund. Då stötte jag också på en ny teori som säger att det kan beror på att Götheborg hamnade i dödvatten.

Teroin är att Götheborg hamnade i dödvatten och därför gick på grund i inloppet till Göteborg år 1745

Teorin är att Götheborg hamnade i dödvatten och därför gick på grund i inloppet till Göteborg år 1745

”Dödvatten” Brr, smaka på ordet! Säg sedan ”Ostindiefararen Götheborg hamnade i dödvatten”. Nu blir det riktigt läbbigt.  Bilden av spökskepp med trasiga segel och en besättning av hålögda gastar tonar fram.  Men  nej  om Göteheborg hamnade i dödvatten var knappast så det gick till.  Men det var inte mindre dramatiskt.

Dödvatten är ett vattenfenomen där lätt sötvatten möter och lägger sig ovanpå tyngre saltvatten. Trots att vattenytan ser stilla ut blir det kraftiga vågor under vattnet. Ett segelfartyg eller ett motorsvagt fartyg bli då i praktiken ostyrbart. Det är alltså detta som skulle ha hänt med när Götheborg hamnade i dödvatten på sin seglats in mot Götheborg.  Och även om hon förliste får vi nog säga att hennes Kina resa inte blev överdrivet olycklig.  Alla i besättningen överlevde, lotsen straffades tämligen milt och vinster på expeditionen blev hela 17,2 procent.  Och som grädde på moset vet vi i dag mycket mer om ostindiefarare än vi skulle ha gjort om resan gått enligt plan.

Vår smala lycka.

Vare sig förlisningen beror på att Göhtheborg hamnade i dödvatten eller något annat är det med henne som med Wasa att det är tack vare deras olyckor som dessa båda fartyg är kända.  Wasa bärgades men Götheborg blev i stället återuppbyggd. Det hade inte varit möjligt utan en historisk förlaga. På den tiden fanns nämligen inga ritningar, i stället var det kunskap som skeppsbyggare hade i huvudet.

Den Götheborg  som finns i dag började som en galen idé hos några entusiaster under andra halvan av 1990-talet. Hon sjösattes 2005 och har nu seglat i tio års tid. För att kunna gå i oceanfart har hon självklart anpassats till moderna förhållanden. Men i grunden har hon samma mått (58*11 meter) är uppbyggd och byggd med samma teknik och hantverk som sin föregångare.

 

Ostindiefararen Götheborg kommer till Vänern.

#Blogg100/21 Ett kort inlägg i i dag. I morgonens NWT läste jag att ostindiefararen Göthebort kommer att segla på Vänerna i sommar. Hon gör en tur över Vänern och gör sitt första stopp i Kristinehamn efter att ha lämnat Vänersborg och fortsätter sedan till Lidköping  Karlstad och sedan vidare mot Åmål innan hon ger sig av söderut.Vänersborg 3-5 juli

  • Kristinehamn 7-9 juli
  • Lidköping 11-13 juli
  • Karlstad 14-17 juli
  • Åmål 19-21 juli
Götheborg kom hem till Götebort efter sin resa till Kanton 2007.

Ostindiefararen Götheborg kom hem till Göteborg efter sin resa till Kanton 2007.

Själv har  jag haft förmånen att följa henne både när hon la ut och kom hem till Göteborg från sin resa till Kina. Så klart kommer jag att möte henne även här hemma om jag har möjlighet i sommar.
Om Ostindiefararen Götheborg
Ostindiefararen Götheborg började byggas i slutet på 1990-talte. Och hon är en  replika av ett gammalt skepp från Ostindiska kompaniet.  Hon gjorde sin första långresa år 2006 till 2007 då hon seglade från Göteborg till Kanton och åter. Vid hemkomsten var bland andra Kinas president på plats och välkomnade henne hem.