Uddevalla kanal, eller bara nya slussar i den gamla?

2030 är ett ödesår för Vänersjöfarten, så nu vet ni det. Då kommer de nuvarande slussarna i Trollhätte kanal att vara uttjänta. Det betyder att de behöver renoveras för att Vänern inte ska bli snöpligt avsnörd från havet och sjöfarten här och i Göta älv ett minne blott. Men i debatten kring Göta älv och Trollhätte kanals framtid som farled har en utmanare dykt upp i form av en riktig gamma idé, nämligen den om Uddevalla kanal.

Efter decemberöverenskommelsens död kastar sig lustbåt in i inrikespolitiken för att med kraft och mening ge en dolkstöt mod Uddevalla kanal. Hur som helst.En utredning har gjorts om Vänsersjöfarten och den säger  att:

  • Befintliga slussar uttjänta 2030.
  • Utvecklad Vänersjöfart är positivt för näringsliv, människa och miljö.
  • Samhällsekonomisk lönsamhet uppnås genom konkurrenskraftiga inre vattenvägar.
  • Ökade godsmängder inom Vänersjöfarten krävs för att motivera investering.

Det behövs alltså politiska beslut redan nu.

Men var ska sjövägen gå?

En blick på kartan säger att mellan Vänersborgsviken och havet är det landvägen bara i runda slängar tre landmil fågelvägen i rakt västerut. (Att det är mil och inte sjömil är inte så konstigt eftersom som alla vet anges ju sträckor i kanaler och på floder i kilometer och inte i nautiska mil.) Sjövägen till havet Uddevalla kanal skulle alltså bli betydligt kortare än den längs Göta älvs dalgång till utloppet i Göteborg cirka 90 kilometer i sydsydvästlig riktning.

En ny Uddevalla kanal, eller bara nya portar till slussarna i Trollhättan?

En helt ny Uddevalla kanal till havet, eller bara nya portar till slussarna i Trollhättan?

På kartan och i teorin borde alltså det vara tämligen klurigt och enkelt att bygga en Uddevalla kanal mellan Vänersborg och Uddevalla. Tanken på en kanal längs denna sträcka är därför inte ny. Tanken om en Uddevalla kanal är faktiskt känd sedan 1670 talet. Sedan dess har det blåst livs i den med jämna mellan rum. På 16, 17 och 1800 talen när kanalbyggen var hett, men även under 1900 talet var frågan aktuell 1909, 1957 och senast år 1995. Och nu kan vi alltså lägga år 2015 till ännu ett år då Uddevalla kanal (den har faktiskt ett namn) ännu en gång är aktuell, allt medan vatten och fartyg fortsatt fyller Göta älv

Uddevalla kanal och topografin.

Att sträckan är kortare är givet , men förespråkarna säger också att med ett avlopp till havet via Uddevalla kanal skulle man också kunna undvika översvämningar och rasrisk i Göta älv när vattenståndet i Vänern blir ovanligt högt. Men är det verkligen så?

Vatten har en förmåga att leta sig fram där det är möjligt; den minsta lilla springan vid ett koöga och vips är kojen dyblöt när du vaknar. Till och med höga berg brukar vattnet i alla fall på några tiotusen år lyckas ta sig igenom om det inte går att ta sig förbi på något enklare sätt. I längden är kombinationen tyngdkraft och erosion oemotståndlig för topografin.

Alltså hade enklaste vägen till havet från Vänern till Västerhavet gått via Uddevalla. Var så säker, då hade vattnet letat sig fram den vägen. Om det funnits minsta möjlighet så hade vattnet, bara sedan 1670-talet, förmodligen som en början på bygget av Uddevalla kanal ha grävt in ett par hundra meter bortanför väg 45. Men nu är det inte så.

Medan sträckan från från Vänersborg och Vänerns yta 44 meter över havet, till Göteborg är naturligt en tämligen jämt sluttande nedförsbacke, med några fall där slussarna i dag ligger.

Mot Uddevalla är det annorlunda. Om vi vill att Vänern ska falla ut vid där krävs att det av någon anledning att det spadas och sprängs hela vägen. Och hur kan det komma sig? Jo,skälet är den ås med tillhörande  uppförsbacke som ligger mellan Vänern och Uddevalla som alla vi som åkt väg 44 från Vänersborg till kusten nog sett. Därmed krävs slussar  både upp för och ned för berget om det ska byggas en kana. Något som gör att lösningen blir markant dyrare än att renovera de i Trollhätte kanal. Och då kan man passa på att fråga sig hur man skulle kunna använda Uddevalla Kanal för att tappa av Vänerns om vattenståndet där skulle bli för högt.

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *