Etikettarkiv: #VänernTour

Götheborg aka SS ALU?

Majestätiskt gled Ostindiefararen Götheborg in i till kaj i Kristinehamn.  Vi hade hade kommit landvägen. Planen var egentligen att vi skulle tagit oss till Lusasken med vår egen båt, men  SMHI lovade att chansen för vindar över 10 sekundmeter var mer än 99 procent.

Ett litet barn frågade varför de hade två rattar på fartyget när vi var ombord och tittade på henne.

-För att vi ska kunna stå fyra man till rors om det blåser, svarade den unge rorsmannen glatt.

– Men det händer väl inte  så ofta, inflikade barnets far.

– I natt behövdes det i alla fall, blev svaret och han berättade att det varit halvstorm på färden över Vänern. Så även om det mojnat något fick vi därmed bekräftat att vi gjort ett klok val i att ta bilen för att se Götheborgs första stopp på årets Vänernatour

Götheborg och Christina af Bro med samma redare.

En båt som gjorde henne sällskap till kaj var Kristinehamns stolthet bjojorten Christina af Bro.  Hon är liksom Götheborg en replika av ett gammalt segelfartyg som betytt mycket för sin hemstad – bro är det gamla namnet på Kristinehamn. Och bojort var namnet på den typ av fartyg som seglade med järn från Bergslagen över Vänern till  Göteborg för  vidare frakt ut över världshaven.

Götheborg i Christinehamn

Götheborg i Christinehamn

Men det var inte bra på det sättet som det var en smula symboliskt att se de bägge skeppen. Götheborg och Christina af Bro har en annan historia gemensam.

När jag la ut en bild på Facebook var Vännen H. var snabb att påpeka att Götheborg aldrig hade kommit till om det inte varit för det engagemang och de pengar som satsats från dåvarande länsarbetsnämnden i  Göteborg och Bohuslän.  Jag replikerade att samma sak var fallet med Christina af Bro. Utan medel från Länsarbetsnämnden i Värmland hade det inte heller blivit någon bojort.

De bägge båtarna byggde i slutat av 1990-talet och var i mångt och mycket arbetsmarknadspolitiskaprojekt.  Visst var sponsorer och ideellt arbete viktig men utan de pengar som sköt till genom EU-projetk och  i form av  av betalning till de som var med och byggde hade det aldrig blivit några båtar.

Christina af Bro lotsar Götheborg i hamn

Christina af Bro lotsar Götheborg i hamn

På sitt sätt är de därmed inte bara monument över svunna tiders segelfartyg utan också över en epok i svensk nutidshistoria; 90-tals krisen. Och för många som då var arbetslösa betydde de att man fick något att göra. Något som lever vidare och som man i dag kan vara mycket stolt över.

Så då är frågan om samma sak gäller för de som utsatts för dagens etableringslotsar?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fotnot: ALU var en arbetsmarknadspolitisk insats som fanns mellan 1993 och 96.  Alltså före det att Götheborg och Christina af Bro byggdes, men det var snyggt i rubriken