Etikettarkiv: inlandsjöfart

Forshaga kanal – ännu en gång #blogg100/19

Den som följt Lustbåt har säkert hört om Forshaga kanal. Den lilla kanaliserade delen av Klarälven om byggdes för att göra det möjligt att segla till Deje utan att behöva lasta om. I dag blir det en bild av kanalen i vinter skrud men det kommer mera….

Foshaga kanal i vinterskrud

Närsjörfart? Ja tack! – Om bara viljan finns.

Sjöfartsverket har just släppt en rapport där man sett  på möjligheter att ersätta land med sjötransporter även för inrikes transporter. Går det att göra? Och svaret på den frågan är JA, – Det går att utveckla närsjöfart,  om  bara viljan finns.

I dag sker den mesta utrikeshandel via sjöfarten, men när det gäller närsjöfart för inrikes transporter är det sämre ställt. Men, säger sjöfartsverket, det skulle vara möjligt att  transportera mer både längs kusterna och på inrevatten.  Och det skulle kunna göras utan stora investeringar, – Om bara viljan finns.

En satsning på närsjöfart kan det vara ett sätt att slippa trängsel på vägarna?

En satsning på närsjöfart kan det vara ett sätt att slippa trängsel på vägarna?

I dag är det trångt på både järnvägar och landsvägar. Och att bygga nya vägar är  dyrt och föga miljövänligt. Tänk om man kunde flytta över mer transporter till sjöss.  Det skulle förmodligen bli en vinst både för miljön och för samhällsekonomin och innebära mindre trängsel på både landsväg och järnvägar.

Närsjöfart: Göteborg – Stockholm via Vänern?

Ett exempel; mellan Stockholm och Göteborg är det 47 mil landvägen. Antag att man i stället skeppade till Kristinehamn – varifrån det är 27 mil till Stockholm. För varje container så minskar man lastbilstrafiken med 20 mil på våra vägar.

– Vad är då problemet?

– Jo, kostnaderna.

-Och vad är det som kostar mest med sjötransporter?

– Hamnavgifterna! Alltså den kostnad som de kommunala hamnbolagen tar för att lasta och lossa.  Faktiskt är det så att på en resa mellan Kristinehamn och Göteborg är den kostnaden mer än hälften av den totala fraktkostnaden!  Här borde man i stället satsa på att sänka avgifterna för att därmed göra det billigare och öka närsjöfartens andel av inrikestransporterna, och därmed minska trängsel och belastning på land.

För att öka andelen gods som transporteras med sjöfart behöver både offentliga och privata aktörer visa ett stort engagemang och jobba mot samma mål, säger Björn Garberg på Sjöfartsverket. Låter inte det som en bra idé?

läs också
http://nwt.se/varmland/2017/01/02/dyster-prognos-for-vanersjofarten